Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

EVLAT EDİNMEK GÜNAHMI ?

Evlat Edinmek Caiz midirEvlat Edinmek Günahmı ?

Evlat Edinmek Caizmi, Evlat Edinmek Caiz midir, Evlatlık almak Günamı,Evlatlık Almak Caiz mi
Evlat edinmek isteyen ailelerin en çok merak ettiği konu... Evlat edinmek günahmı,Evlat edinmek caiz mi ? Bir önceki yazımızda evlat edinmemin hukuki boyutunu anlatmıştık. Bu yazımızda ise, evlat edinmenin dini yönünden bahsetmek istiyoruz.
Çoğunluğu müslüman olan bir ülkede yaşamaktayız. Bazı otoritelere göre, evlat edinmek dinen caiz değil, bazılarına göre, dini açıdan bir sorun yok. Bakalım Evlatlık Almak günahmı değilmi ? Bazı kaynaklardan sizlere aktaracağımız notları dikkatli okumanızı öneriyoruz.
İslam dininin evlat edinme konusundaki görüşü, toplumdaki genel kabul görmüş görüşlerden biraz farklı. İslam dini, evlat edinmenin neshep ile ilgili olan kısmını, tamamen yasaklamış durumda.  Miras bırakılması da yasak olan çocuklar için, evlat edinilen çocuk kız ise, babayla, erkek ise, anne ile kendi çocuğu gibi, mahremiyete dikkat etmeden görüşmeleri sakıncalı bulunuyor. Hatta bilindiği üzere, peygamberin hayatında, evlatlığının eşi ile evlenmesi gibi bir durum da var.
Evlat edinme ile ilgili olarak Kuran-ı Kerimde geçen bazı sureler şöyle.
Azhap Suresi 4. ve 5. ayetler;
4. Ayet : Allah, hiçbir adamın içine iki kalp koymamıştır. Kendilerine zıhâr yaptığınız eşlerinizi de anneleriniz yapmamıştır. Yine evlatlıklarınızı da öz çocuklarınız (gibi) kılmamıştır. Bu sizin ağızlarınızla söylediğiniz (fakat gerçekliği olmayan) sözünüzdür. Allah ise gerçeği söyler ve doğru yola iletir.
5. Onları babalarına nispet ederek çağırın. Bu Allah katında daha (doğru ve) adaletlidir. Eğer babalarını bilmiyorsanız, onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Hata ile yaptığınız bir işte size hiçbir günah yoktur. Fakat kasten yaptığınız şeylerde size günah vardır. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
Burda evlatlığı yasaklayan Kuran bunu daha sonra çok ilerilere götürecektir. Bizzat peygamber tarafından Zeyd’le evlendirilen Zeynep kocasından boşanacak ve peygamber onu aşağıdaki ayet gereği nikahına alacaktır.
Ahzap Suresi 37.ayeti
37. Hani sen Allah’ın kendisine nimet verdiği, senin de (azat etmek suretiyle) iyilikte bulunduğun kimseye, “Eşini nikahında tut (onu boşama) ve Allah’tan sakın” diyordun. İçinde, Allah’ın ortaya çıkaracağı bir şeyi gizliyor ve insanlardan çekiniyordun. Oysa kendisinden çekinmene Allah daha layıktı. Zeyd eşinden yana isteğini yerine getirince (eşini boşayınca), onu seninle evlendirdik ki, eşlerinden yana isteklerini yerine getirdiklerinde (onları boşadıklarında), evlatlıklarının eşleriyle evlenmeleri konusunda mü’minlere bir zorluk olmasın. Allah’ın emri mutlaka yerine getirilmiştir.
Ahzap Suresi’nin 40.ayeti ise mealen şöyle:
40. Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah’ın Resülü ve nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.
Bu ayetin peygamberin evlatlığı olan Zeyd hakkında indiğini hatırlatalım. Yukarıdaki ayetler indikten ve peygamberle Zeynep’in nikahı gerçekleştikten sonra münafıklar ve müşrikler tarafından evlatlığının eşi ile evlendiği dedikoduları üzerine bu ayetin indiği birçok tefsir kitabında belirtilmektedir. Nitekim bu ayet inene kadar Zeyd bin Muhammed (Muhammed’in oğlu Zeyd) olarak anılan Zeyd ayetten sonra Zeyd bin Harise (gerçek babası) olarak çağırılacaktır.
Bütün bunlardan da anlaşılacağı üzere, evlatlık almak, islam dinimize göre uygun bir davranış değildir. Yani Evlat edinmek caiz değildir. Evlat edinmenin dini açıdan önemli 3 sonucu vardır.
Birincisi ; Evlat edindiğimiz çocuk kız olursa babalığa, erkek olursa analığa mahrem olacağı için beraber yalnız kalma ihtimaline göre caiz değildir. Bu konu süt emzirmekle çözülebilir. Bir bayan iğne yaptırarak göğsünden süt getirtirse bu sütü bebeğe içirerek süt anne olabilir. Ancak kocası süt baba olamaz. Bu sebeple bir bebeği evlatlık olarak almayı düşünenler, başka da çocuğu yoksa evlat edineceği bu çocuğun erkek olması isabetli bir karar olacaktır. Kız olursa mahremiyetten doğan sıkıntılar oluşur.
İkincisi ; Evlatlık alanlar, çocuğun esas anne ve babasının vereceği şefkat ve göstereceği merhameti gösteremeyebilirler. Bu açıdan çocuğun gerçek anne ve babasından mahrum bırakma sorumluluğu vardır. Bu da çocuk açısından önemli bir durumdur. Ancak kimsesiz çocuklar için bu sakınca olmayabilir.
Üçüncüsü ; Miras meselesidir. Eğer evlat edinen ailenin başka çocuğu yoık ise, tüm mal varlığı ve mirasıü, kanunen evlat edinilen çcuğa kalır. Oysa bu hak, diğer akrablarındır ve başkalarının hakkının evlatlığa verilmesi anlamına gelir. Bu konunun çözümü yok değil tabiki. Gerçek mirasçılarla helalleşilir ya da, evlatlık mirastan kanuni yollarlar feraget ettirilir. 
Evlat Edinmek Caizmi, Evlat Edinmek Caiz midir, Evlatlık almak Günamı,Evlatlık Almak Caiz mi
Tüm bu bilgilerin ışığında kısa bir derleme yaparsak;
* İslam Dinimize göre, evlat edinmek ve evlatlığı kendi çocuğu gibi tanımak caiz değildir.
* Evlat edinmek isteyen kişiler, belirli bazı durumları gözönünde bulundurmek ve bazı tedbirleri almak zorundadır. Bazı engelleri aşmak zorunda kalabilirer.
* Evlatlığa ve onun yakınlarına nikah düştüündfen dolayı, bazı mahremiyetlerin korunması gerekir.
* Miras konusunda, ya evletlığı kanunen mirastan redetmek ya da diğer mirasçılarla helalleşip, tüm mal varlığınızı evlatlığınıza bırakmanız gerekir.
Önemli bir hatırlatmayı da yapmadan geçmek istemiyorum. Burada yazılanlar sadece, belirli kaynaklarda alınmış, bilgilendirmek amaçlı yazılmıştır. Dini bir otorite olmak veya o şeklide davranmak niyetinde değiliz. Pek çok insanın merak ettiği ve sorularına cevap aradığı bir konuyu, belirli kaynaklar çerçevesinde aydınlatmaya çalıştık. Bu yazdıklarımızın aksinin söylendiği başka kaynaklar olabilir. Onlara da saygımız vardır.
Evlat Edinmek Caizmi, Evlat Edinmek Caiz midir, Evlatlık almak Günamı,Evlatlık Almak Caiz mi
Eklenti Başlığı
Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !